Een plek van rust in Oude-Tonge

de oude begraafplaats aan de Emmastraat


Begraafplaats Emmastraat Oude-Tonge, 200 jaar geschiedenis

Midden in Oude-Tonge ligt een plek van rust en groen: het is de oude gemeentelijke begraafplaats waar de stilte enkel verbroken wordt door het gefluit van vogels. Nieuwe bijzettingen vinden niet meer plaats op dit kerkhof, in die zin is het een gesloten terrein. Maar het hek is niet gesloten! Iedereen kan  rondlopen over het pad of tussen de bewaard gebleven grafmonumenten. U kunt zich verwonderen over de stijl van de stenen, zich afvragen wie die Oude-Tongenaren waren wier namen op de stenen staan. Zij én niet te vergeten degenen die hier zonder grafsteen begraven zijn, hebben de geschiedenis van Oude-Tonge helpen schrijven.

Op deze site vindt u informatie over het ontstaan van de begraafplaats, het gebruik en onderhoud ervan in de loop der tijd en wetenswaardigheden over een aantal mannen en vrouwen die hier hun laatste rustplaats vonden.

Tweede zaterdag van september: Monumentendag

Dit jaar, op zaterdag 10 september 2022, door omstandigheden geen rondleidingen, maar in de Ned. Herv. Kerk van Oude-Tonge, op 100 meter afstand van de begraafplaats, kunt u wel een folder halen en in eigen tempo de stenen en andere bezienswaardigheden gaan bekijken.

We vinden met enige regelmaat nieuwe documentatie en foto's. Kijk in de rubriek NIEUWS!

Bij de werkzaamheden stuitte men op een grafsteen die daar wie weet al hoe lang ondersteboven, plat, gelegen heeft. Het betreft het grafmonument voor Willemtje Los-Koert, overleden in 1931. Nog een nieuwe vondst, zij het van heel ander kaliber: een foto van de gemeentelijke lijkkoets, zoals die tot 1953 gebruikt werd.


Kijk voor de aantekeningen van timmerman De Looze op deze pagina:

hij hield bij voor wie hij kisten maakte, en welk prijskaartje daaraan hing.


Landelijke aandacht voor de Emmastraat in de decemberaflevering van het tijdschrift voor funeraire cultuur Terebinth. Zie hier het verhaal, geschreven door mevr. K. Korevaart.


In de rubriek Stenen met een verhaal worden regelmatig aanvullingen geplaatst. Nieuw zijn de verhalen over Jacobus de Berg en Cor Hage.