Een plek van rust in Oude-Tonge

de oude begraafplaats aan de Emmastraat

Nota uit 1929

Een eenvoudige begrafenis in 1929 was naar verhouding niet goedkoop, zoals we op deze nota voor de heer Fluit kunnen zien. Zijn vrouw, Neeltje Anna Maria Luijendijk, was op 29 januari overleden en werd begraven in de 3e klasse, zonder steen.


 

Inundatie

In 1944 kwam Oude-Tonge onder water te staan op bevel van de bezetter. Hier een foto van een troosteloze Hilstraat: rechts is nog een stukje te zien van het huisje op de begraafplaats.

Hilstraat Oude-Tonge in 1944


Kettingen

We hebben in Limburg een bedrijf gevonden dat nog de schakelkettingen maakt die vroeger veel op (dure) graven gebruikt werden. Zo kunnen we ook een aantal graven aan de Emmastraat weer in oorspronkelijke staat brengen. Zie hier een voorbeeld:


Bezoek wethouders en dorpsraad

Op vrijdag 10 juni brachten de wethouders De Jong en Trouwborst een bezoek aan Oude-Tonge. Samen met de dorpsraad bekeken zij ook onze begraafplaats. RTV Slogo maakte opnamen die  HIER te zien zijn. Kijk en hoor de lovende woorden in dit filmpje (bij minuut 9-10 is de Emmastraat in beeld)

Het wordt weer groen!

Het is mei, en ook aan de Emmastraat wordt alles weer groen: de nieuwe haag en het gras beginnen zichtbaar te worden!


Nieuwe beplanting

Op vrijdag 19 februari 2016 heeft de buitendienst van de gemeente honderden jongen veldesdoorns geplant die samen de nieuwe haag aan de noord- en westzijde van de begraafplaats gaan vormen.


Onthulling paneel

Vrijdag 4 september jl. is de begraafplaats verder 'aangekleed' door het plaatsen van een bankje en een informatiepaneel. In aanwezigheid van wethouder Van der Vlugt, de voorzitter van het Welzijnsfonds Oostflakkee en andere genodigden onthulden twee kleinzoons en naamgenoten van Marinus van Loon (degene die in 1977 als laatste hier begraven werd) een paneel dat de bezoeker informatie geeft over de historie van deze plek.


Wij werken ook mee aan Monumentendag 2015. Er zijn enige tientallen bezoekers geweest aan wie we onze verhalen over de Emmastraat konden vertellen.

Steen ds. Le Roy

Begin november is door de kerkrentmeesters van de Hervormde (PKN) Kerk een steentje geplaatst voor ds. Le Roy. De oude steen was enige tijd geleden, toen sluiting van de begraafplaats dreigde, naar de kerk overgebracht. Die steen kon niet nogmaals verplaatst worden, vandaar dit kleine steentje om de herinnering aan ds. Le Roy niet alleen voor kerkgangers te behouden.