Een plek van rust in Oude-Tonge

de oude begraafplaats aan de Emmastraat

Plattegrond begraafplaats

De enige plattegrond van de begraafplaats uit de tijd dat deze nog in gebruik was, is onderstaande. Deze dateert uit de jaren dertig van de twintigste eeuw en is waarschijnlijk gemaakt door de M. Wittekoek, de gemeentesecretaris, en diens klerk. Of er ooit paaltjes of bordjes met nummers op de begraafplaats hebben gestaan, is niet bekend. De administratie over de begraafplaats die bewaard is gebleven, is zo onvolledig dat niet te achterhalen valt waar mensen voor wie nooit een steen geplaatst is, zijn begraven. De tekening geeft wel een idee hoe 'dicht bevolkt' de Emmastraat was. Aan de kant van de Emmastraat (rechts op de tekening) waren de kindergraven. Bovenaan in het midden is het graf van hoofdonderwijzer Ingenhoes ingetekend. Dit graf met steen is nu nog aanwezig. Het lijkenhuisje, tevens bergplaats voor gereedschappen en de lijkkoets, is in 1953 vernietigd en niet meer opgebouwd.


De huidige situatie

Download hier de huidige situatie (een provisorisch handgetekend kaartje)