Een plek van rust in Oude-Tonge

de oude begraafplaats aan de Emmastraat

Onderhoud en herstel

Nadat in 1952 een nieuwe begraafplaats aan de Langeweg te Oude-Tonge was geopend, vond er nog sporadisch een begrafenis plaats aan de Emmastraat. Het terrein en de stenen werden nog wel onderhouden, maar niet in die mate als bij de nieuwe begraafplaats. Sommige grafkelders vertoonden sporen van inzakking en het gebeurde wel dat kinderen in de buurt van die kelders wormen gingen steken. Na de laatste bijzetting in 1977 werd het onderhoud steeds minder, in afwachting van een besluit over de toekomst van dit stukje grond, dat inmiddels midden in het dorp lag en niet meer aan de rand. Stenen vielen om en werden niet meer rechtgezet, er waren stenen in een aantal delen uiteengevallen en het middenpad dreigde overwoekerd te worden. 

Dit alles leidde tot een troosteloze aanblik, althans zo werd geschreven over deze begraafplaats in een krantenartikel in NRC-Handelsblad van 20 maart 2008. Onder de titel "Dodenakker lijdt onder ernstige verwaarlozing' werden daarin een aantal kerkhoven, waaronder dat van Oude-Tonge besproken. Het was en is een probleem wat in veel gemeenten speelt: de gemeente heeft geen geld (over) voor begraafplaatsen die geen inkomsten meer opleveren.


Na een vergeefse poging in 2012 kwam twee jaar later een gesprek op gang tussen de gemeente Goeree-Overflakkee en enkele inwoners van Oude-Tonge waarbij de laatstgenoemden wezen op de slechte toestand van stenen, toegangshek en pad. Tegelijk werd aangegeven dat Oude-Tonge best trots mocht zijn op deze begraafplaats, een van de oudste van het eiland én binnen het dorp een van de weinige bewaard gebleven cultuurhistorische objecten. De gemeente sprak zich uit voor behoud van de begraafplaats: deze zou niet geruimd worden. Maar herstel van de grafmonumenten zou overgelaten worden aan derden. Dat werd dan de Stichting tot Behoud van de Begraafplaats Emmastraat, opgericht in augustus 2014. 

De gemeente Goeree-Overflakkee gaf opdracht aan constructiebedrijf De Roon uit Dirksland om het monumentale hek te restaureren, de Stichting besteedde het werk aan de stenen uit aan BamBam, een steenhouwersbedrijf uit Leiden, gespecialiseerd in restauratiewerk.


Werk in uitvoering

Stenen

Het stellen en lijmen van de kapotte grafstenen gebeurde grotendeels ter plaatse.


Belettering

Bij een groot aantal stenen waren de letters niet goed meer te lezen. Ze worden door een aantal vrijwilligers bijgeschilderd.

Toegangshek