Een plek van rust in Oude-Tonge

de oude begraafplaats aan de Emmastraat

Het boekje van timmerman De Looze

Meer dan honderd jaar was timmerbedrijf De Looze gevestigd aan de Kerkring in Oude-Tonge. Tot de taak van de timmerman hoorde ook het maken van grafkisten. Er zijn nog een aantekenboekjes bewaard gebleven van De Looze waarin hij noteerde voor wie hij een kist maakte en voor welke prijs.


Ook namen van de Emmastraat komen in de schriftjes voor. Let wel: er waren meer timmerlui in het dorp die kisten maakten, dus voor wie aan de Emmastraat begraven werd, werd niet speciaal door De Looze een kist gemaakt.

Kijk hier naar de aantekeningen over de jaren 1902-1935: