Een plek van rust in Oude-Tonge

de oude begraafplaats aan de Emmastraat

Over de Stichting

Stichting tot behoud begraafplaats Emmastraat te Oude-Tonge

opgericht  14 augustus 2014

KvK: 61264989

Bankrekening  NL94 RABO 0191 2922 57


Bestuur:

J. van Nieuwenhuijzen, voorzitter

E. Lassing-van Gameren, secretaris

P.D. van Schelven, penningmeester


Het werk van de Stichting wordt gesteund door:


De beplanting wordt onderhouden door